Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.ชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์

เฉพาะทาง : ประสาทวิทยา

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สมองและระบบประสาท

การศึกษา :

จันทร์
09:00 - 17:00
อังคาร
09:00 - 17:00
พุธ
09:00 - 17:00
พฤหัสบดี
09:00 - 17:00
ศุกร์
09:00 - 13:00
เสาร์
09:00 - 13:00
อาทิตย์
10:00 - 14:00 w 1

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors