โรคไตเรื้อรัง ( chronic kidney disease)

     ภาวะที่ไตทำงานได้ลดลง ดูจากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติ (estimated glomerular filtration rate, eGFR) หรือไตมีภาวะผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะหรือผิดปกติจากการการตรวจทางรังสีวิทยา ในระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป

โรคไตเรื้อรังมี ระยะ โดยในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ กว่าจะมีอาการ อัตราการกรองของไตมักลดลงมากแล้ว

อาการที่อาจพบในโรคไตเรื้อรัง

ผู้มีความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง และควรตรวจคัดกรองโรคไต

 • อายุ 60ปีขึ้นไป
 • สูบบุหรี่
 • มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค SLE โรคเก๊าท์หรือยูริคในเลือดสูง โรคนิ่ว
 • ได้รับยาหรือสารที่ทำลายไต
 • มีภาวะอ้วน
 • มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว เป็นโรคไตผิดปกติแต่กำเนิด
 • เคยมีภาวะไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุต่างๆ เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง

ตรวจคัดกรองโรคไต

 • ตรวจเลือดวัดค่า Creatinine เพื่อคำนวณค่าอัตราการกรองของไต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจ ultrasound ไต

การรักษาโรคไตเรื้อรัง

     ขึ้นกับสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง ระยะของโรคที่เป็น และโรคร่วมที่เป็น ซึ่งประกอบด้วย

 1. การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไต

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ งดยาหรือสารที่มีผลต่อไต

- ควบคุมโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตให้ดี

ควบคุมอาหาร ลดาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง รับประทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสม

- รักษาด้วยยา

2. การรักษาเพื่อบำบัดทดแทนไต

- การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( hemodialysis)

- การฟอกไตทางช่องท้อง ( peritoneal dialysis)

การปลูกถ่ายไต (kidney transplantation)

พญ.อรพรรณ กาญจน์กระสังข์
เฉพาะทาง :อายุรแพทย์โรคไต
บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อายุรกรรม เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.