phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

พญ.มัชฌิมามาธ ชำนาญกรม

ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เฉพาะทาง : –

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา : 

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.