phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.สมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์

เฉพาะทาง : จักษุวิทยา

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนก ตา

การศึกษา

 

2527  จักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.