phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

ทพญ.กรรณิกา จิรวิวัฒนา

เฉพาะทาง : ทันตกรรมจัดฟัน

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนกทันตกรรม

การศึกษา :

2536  แพทยศาสตร์ (พ.บ.) ทันตกรรมทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหิดล

2541  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)  มหาวิทยาลัยมหิดล

2542  ประกาษนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน)  มหาวิทยาลัยมหิดล

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.