phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.เอกชัย ทวยสอน

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนกฉุกเฉิน

การศึกษา

 

2540  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.