phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

เฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

 

2558  กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด : คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

Phramongkutklao College of Medicine

2553  กุมารเวชศาสตร์ : คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

Phramongkutklao College of Medicine

2547  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัย

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.