phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

พญ.สิริรัตนา สุขหิรัญวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

การศึกษา

 

2553 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

2547  อายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

2541  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.