phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.สุธี โกศล

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนกฉุกเฉิน

การศึกษา

 

2550 การฝังเข็มและรมยา สำหรับแพทย์  มหาวิทยาลัย หัวเฉียว

2547  เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.มหาราชนครราชสีมา

2544  แพทยศาสตร์ (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.