phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.สหชาติ ลีลามโนธรรม

ความชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์ศัลยกรรม

การศึกษา : –

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.