phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.วทัญญู พาราพิบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต

เฉพาะทาง :  อายุรศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ :ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.