phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.สุธีรวิทย์ โพธิกนิษฐ์

เฉพาะทาง :  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนก ฉุกเฉิน

การศึกษา

 

 

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.