phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.ทรงยศ แซ่ตัง

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

  • อายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.