phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.ชวลิต เตโชเรืองวิวัฒน์

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

 

2544  อายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

2532  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.