bkh

ตรวจการหยุดหายใจขณะหลับ

ข้อมูลติดต่อ
  – โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
  – วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-19.00 น.
สถานที่ตั้ง ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา