phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

ศูนย์สมองและระบบประสาท

โรคหลอดเลือดสมอง หากได้รับการรักษาเร็ว เซลล์สมองโดนทำลายน้อย ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ศูนย์สมองและระบบประสาท (Neuroscience Center)

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ดูแลรัษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น

 •  ค้นหา… สาเหตุของโรค
 •  รักษา… ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 •  ป้องกัน… การเกิดโรคซ้ำ
 •  ฟื้นฟู… ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม

ศูนย์สมองและระบบประสาท มีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

แผนกให้บริการ

การรักษา

 1. โรคหลอดเลือดสมอง เช่น หลอดเลือดสมองตีบ หลอดเลือดสมองแตก เส้นเลือดสมองผิดปกติ

 2. โรคความจำเสื่อม

 3. โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ

 4. ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะเรื้อรัง

 5. วิงเวียนศีรษะ

 6. โรคลมชัก

 7. โรคเส้นประสาทอักเสบ

 8. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 9. โรคนอนไม่หลับ

 10. โรคทางกลุ่มจิตเวช เช่น โรคสองอารมณ์ ซึมเศร้า เครียด โรควิตกกังวล ปัญหาสุขภาพทางเพศชาย

 11. ก้อนเนื้องอกสมอง และ โรคต่างๆที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมอง

 12. ภาวะอุบัติเหตุทางสมอง

 13. โรคติดเชื้อทางสมอง

บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 1. EEG ( Electroencephalography) คือการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อตรวจการทำงานของเซลล์ประสาทสมองโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าหมายถึงการบันทึกประจุไฟฟ้าจากจุดต่างๆของสมองออกมาทางหนังศีรษะ แล้วเครื่องจะแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองออกมาเป็นเส้นบนกระดาษบันทึกหรือจอภาพ มีความถี่และรูปร่างต่างๆกันซึ่งจะแปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทวิทยาว่าปกติหรือผิดปกติแบบใดและบริเวรใดของสมอง การบันทึกคลื่นสมองนี้จะทำภายใต้ภาวะต่างๆ เช่น ขณะตื่น หลับ ระหว่างชัก ระหว่างกระตุ้นด้วยแสงหรืออื่นๆ

ขอบข่ายผู้ที่จะตรวจด้วยวิธีนี้

 • ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคลมชัก
 • ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะหรือหลังผ่าตัดสมอง
 • ผู้ป่วยภาวะโคม่า
 • ผู้ป่วยที่ซึมลงหรือหมดสติ และ สงสัยว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการชักที่ไม่แสดงออก โดยการเกร็งกระตุก ( non- Convulsive Seizure )
 • ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะสมองตาย ( brain death )
 • ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนหลับ
 • ใช้วินิจฉัยกลุ่มโรคบางอย่างที่มีลักษณะคลื่นสมองเฉพาะเจาะจง

2. TMS ( Transcranial Magnetic Stimulation) “เทคโนโลยีนี้ มีใช้รักษาในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ส่วนโรงพยาบาลเอกชนมีใช้อยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น”

TMS เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้ลึก ประมาณ 1-3 เซนติเมตรเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรวม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตหลายราย มักจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก มีปัญหาด้านการพูด และการกลืนอาหาร ในผู้ป่วยนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อก่อนอาศัยเพียงการทำกายภาพบำบัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันทีมแพทย์และนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาและพัฒนาใช้คลื่นแม่เหล็กส่งผ่านเข้าไปยังสมองเพื่อช่วยปรับการทำงานฟื้นฟูของสมองที่บกพร่องให้คงที่ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ยิ่งทำควบคู่กับกายภาพบำบัด จะช่วยผู้ป่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากกว่า 50-60 %

โรคและภาวะใดบ้างที่สามารถใช้เทคโนโลยี TMS ร่วมรักษาได้

 • โรคในระบบประสาทส่วนกลาง ( สมองและไขสันหลัง) ได้แก่ การกระตุ้นสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การปรับสมดุลของสมองในโรคไมเกรน ช่วยฟื้นฟูภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก และ การบาดเจ็บของประสาทไขสันหลัง
 • โรคระบบประสาทภายนอกสมอง ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดเรื้อรังจากระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ ปวดหลังเรื้อรัง ใช้ลดความเจ็บปวดจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ โดยที่ผ่านการรักษาแบบพื้นฐานแล้วไม่ตอบสนอง หรือมีภาวะข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา

เทคโนโลยี TMS ปลอดภัยแค่ไหน

เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเทคโนโลยีนี้ มีผลอยู่ในวงจำกัดที่แคบมาก เพียง 1-3 เซนติเมตร จากหัวกระตุ้น จึงไม่มีผลกระทบที่อันตรายต่ออวัยวะของร่างกาย มีเพียงข้อห้ามใช้ในบุคคลที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดที่ฝังในร่างกาย หรือใส่เครื่องระบายน้ำในโพรงสมอง ผู้ป่วยที่มีความดันในกระโหลกศีรษะสูง และผู้ป่วยที่มีอวัยวะเทียมที่เป็นโลหะที่เพิ่งใส่มาไม่นาน

DOCTOR

นพ.นรชาติ รัตนชาตะ
นพ.สุระ ศักดิ์ศิลาพร

นพ.ภาคภูมิ กระแสลาภ
พญ.ชญาพร เด่นเลิศชัยกุล

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
 • วันเสาร์วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.