โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

phone case artshow moremore bonuses

ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ้นสิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล