Test bkhpublic bkhpublic – โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา Bangkok Hospital Ratchasima


  phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All posts by bkhpublic bkhpublic

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

 ศูนย์ศัลยกรรมเปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง  ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ผ่าตัดสงวนเต้า..รักษามะเร็งเต้านมแนวใหม่

กว่า 85% ของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม จะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาการคลำพบก้อนที่เต้านม ในขนาดใหญ่หรือเล็กแตกต่างกัน แต่นั่นไม่ใช่อาการเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม..!

ในสหรัฐอเมริกาผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะตั้งแต่ยังปรากฏอาการมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นข้อดีที่ชัดเจนของการตรวจแมมโมแกรม เพราะสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นั่นคือ ระยะที่ไม่มีอาการ ทำให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายขาดสูง

ปัจจุบันผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากถึงปีละ 5,000 – 7,000 คน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น มะเร็งเต้านมเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านมและร่างกายไม่สามารถจะควบคุมการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินั้นได้ ทำให้เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านั้นโตออกไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วและกระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆ

แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่อย่างน้อยผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม มีผลมาจากปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น พันธุกรรม, มีประจำเดือนก่อนอายุ 11 ขวบ, ประจำเดือนหมดหลังอายุ 50 ปี, ผู้ที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 30 ปี รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้มากขึ้น คือ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ความเครียด และการรับยาฮอร์โมนในภาวะมีบุตรยาก

ระยะของมะเร็งเต้านมแบ่งออกเป็น

 • ระยะ 0
  เป็นระยะเริ่มต้นของเซลล์มะเร็งที่ยังไม่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อของเต้านม หากตรวจพบตั้งแต่ระยะนี้มีอัตราการอยู่รอดถึง 100%
 • ระยะ 1
  ก้อนมะเร็งมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตรและยังไม่ลุกลามถึงต่อมน้ำเหลือง
 • ระยะ 2
  ก้อนมะเร็งมีขนาดระหว่าง 2 – 5 เซนติเมตรจะลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ แต่ยังไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น
 • ระยะ 3
  ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตรลุกลามเข้าไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้แล้ว แต่ยังไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น
 • ระยะ 4
  มะเร็งได้แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นแล้ว

เราสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและทำการผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ นอกจากตรวจด้วยวิธีคลำด้วยตนเองแล้ว ในทุก 3 ถึง 5 ปี ควรพบแพทย์เพื่อตรวจดูการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไปควรทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ทุกปี หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งอาจต้องตรวจเร็วขึ้นตั้งแต่อายุ 35 ปี หรือผู้ที่เคยเป็นและรักษาหายแล้ว ควรพบแพทย์ทุก 6 เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก  : ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านมวัฒโนสถ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

นพ.ชาญชัย วงษ์ลือชัย
ศัลยศาสตร์เต้านม
(Breast surgery)

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกศูนย์ศัลยกรรม  เปิดให้บริการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .

Share this...
Share on Facebook
Read More

“ระบบทางเดินปัสสาวะ” เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญ ที่มีไว้กำจัดของเสีย และรักษาสมดุล ของเหลวในร่างกาย ซึ่งเมื่อไรที่เกิดความผิดปกติขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยโรคของระบบทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย เช่น โรคนิ่วในไต และท่อไต โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ส่วนใหญ่ มักมีสัญญาณเตือนเบื้องต้นที่สังเกตได้ ไม่ว่าจะเป็น

 • ปวดขณะปัสสาวะ
 • ปัสสาวะแสบขัด
 • ปัสสาวะมีเลือดปน
 • ปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติ
 • ปวดหลังหรือบริเวณข้างลำตัว

ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ อย่าปล่อยละเลยจนทำให้เกิดอาการรุนแรงเป็นอุปสรรค ทำให้การใช้ชีวิตสะดุด ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเข้ารับการตรวจเช็กโรคระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อช่วยให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และช่วยให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

นพ.คธาวุฒิ เลิศวุฒิชัยกุล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
(Urological Surgery)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกโรคทางเดินปัสสาวะ  เปิดให้บริการ

 • วันจันทร์-วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .

Share this...
Share on Facebook
Read More

แพคเกจ ศัลยกรรมตกแต่ง

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

การรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (BKH Green Healthcare)

            โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มีปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัคสู่ลำรางสาธารณะ 8,000 ลบ. / เดือน หรือ 96,000 ลบ.ม /ปี ซึ่งเป็นการสูญเสียน้ำไปโดยไม่เกิดประโยชน์ อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีบ่อกักเก็บน้ำฝนที่โรงพยาบาลมีการหน่วงระบายน้ำไว้อีก 20 ลบ. และมีการใช้น้ำประปาเพื่อรดต้นไม้ในพื้นที่รอบอาคารโรงพยาบาล ปริมาณ 400 ลบ./เดือน หรือ 4,800 ลบ.ม/ปี นอกจากนี้การรดน้ำตันไม้ที่ระคับความชื้นสูง เป็นการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากเกินความต้องการของตันไม้ และทำให้เกิดสภาวะอันตรายต่อพืช มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดรากเน่าโหรือเกิดเชื้อราขึ้นได้ จึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำทิ้งและน้ำฝนเหล่านี้กลับมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มนำร่องโครงการโคยนำน้ำเหล่านี้มาใช้ในการรดน้ำตันไม้และสนามหญ้าในพื้นที่คังกล่าว โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Solar cel! และใช้ระบบ 10T ที่ช่วยเฝ้าติคตามสถานะความชื้นในอากาศ และคิน มาใช้ เพื่อให้การรคน้ำต้นไม้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของพืช ลดความสูญเปล่าของน้ำ และลดกำลังแรงงานคนในการรดน้ำต้นไม้ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

Share this...
Share on Facebook
Read More

Premium PRP การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดเข้มข้น

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

 ศูนย์ดูแล ผิวหนังและความงาม เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 09.00-18.00 .
สถานที่ตั้ง  ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

Premium PRP

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 09.00-18.00 .
สถานที่ตั้ง  ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ยามบ่าย

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

 ศูนย์ดูแล ป้องกัน  และฟื้นฟูสุขภาพ Royal Life โคราช เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง  ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ตลาดนัดสุขภาพดี

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์-วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.