ศูนย์อุบัติเหตุ

        ในภาวะวิกฤติ อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็มีผลต่อความสูญเสียที่อาจจะตามมา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากมีทีมแพทย์ และพยาบาลที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและการเข้าถึงผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีแล้ว ย่อมทำให้ทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น
        ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

มั่นใจทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่สามารถร่วมให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันที ประกอบด้วย

 • – ศัลยแพทย์ทั่วไป
 • – ประสาทศัลยแพทย์
 • – กระดูกและข้อ
 • – แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • – ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 • – สูตินารีแพทย์
 • – วิสัญญีแพทย์
 • – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในภาวะวิกฤติ
 • – รังสีแพทย์
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • – ศัลยแพทย์หลอดเลือด

มั่นใจ…ในการอภิบาลที่พร้อมสรรพ

 •  – หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) จำนวน 4 เตียง
 •  – หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 14 เตียง
 •  – หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (MICU) จำนวน 10 เตียง
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา