กรดไหลย้อน,แสบกลางอก,ท้องอืด กรดไหลย้อน,แสบกลางอก,ท้องอืด

พญ.สิริรัตนา สุขหิรัญวัฒน์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
(Gastroenterology)

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

วันและเวลาทำการ วันจันทร์วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา