phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า,โรคจิต,สุขภาพจิตจิตแพทย์

โรคซึมเศร้า

ความสำคัญ   กรมสุขภาพจิตสำรวจทางระบาดวิทยา พ.. 2546 พบว่าคนไทยอายุ 15-59 ปี ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 4.38 แม้ว่าโรคนี้จะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยตรง ยกเว้นผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ แต่ผู้ป่วยโรคนี้ก็เกิดความสูญเสียต่าง ๆ ซึ่งองค์การอนามัยโลก คาดว่าสิ้นปี ค..2020 จะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นอันดับ 2 ของโลก ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาโรคทางกายที่จำนวนไม่น้อยที่มีโรคซึมเศร้าเกิดร่วมด้วย แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป จึงควรมีความรู้มากขึ้นในการสังเกตอาการตนเองและผู้ใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือได้ก่อนเกิดการสูญเสียต่าง ๆ

การสังเกตตนเอง   โรคซึมเศร้าต่างจากความเศร้าปกติตรงที่อาจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์จริง แต่เกิดจากการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือคิดไปเอง และถ้าเกิดจากเหตุการณ์สูญเสียจริง ก็จะมีอาการเศร้ามากเกินควรและนานเกินไป ไม่ดีขึ้นแม้ได้รับกำลังใจ หรืออธิบายด้วยเหตุผล

อาการบงชี้ ได้แก่ ความรู้สึกด้อยค่า รู้สึกผิด อยากตาย นอนมากเกินไป หรือนอนไม่หลับ เบื่ออาหารหรือกินมากขึ้น เพลียไม่มีแรง สมาธิความจำไม่ดี และพบว่ามักมีผลกระทบต่างๆ หน้าที่การทำงาน, กิจวัตรประจำวัน,ด้านสังคมทั่วไป

การประเมินเบื้องต้นก่อนตัดสินใจพบแพทย์   ให้สังเกตอาการที่พบบ่อยดังที่กล่าวมาแล้ว และใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วยตนเอง ฉบับกรมสุขภาพจิต  โทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต หรือเข้ารับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน ที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช

นพ.นรชาติ รัตนชาตะ

จิตเวช (PSYCHIATRIST)

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์-วันศุกร์       เวลา 08.00-19.00 .
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์   เวลา 08.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สมองและระบบประสาท ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.