phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด ที่นอกเหนือไปจากสาขาพิเศษ ที่มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมามีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาศัลยกรรมทั่วไปผู้มีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ

 • ตรวจรักษาและผ่าตัด โรคของหลอดอาหารและทางเดินอาหารทั้งระบบ เช่น ลำไส้ กระเพาะอาหาร ตับ ม้าม
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคของอวัยวะในช่องท้อง
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดโรค ของช่องอก
 • ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี และผ่าตัดผ่านกล้อง

อาการที่ควรปรึกษาแพทย์ด้านศัลยกรรม

โรคที่เกี่ยวข้องกับทางศัลยกรรมทั่วไป

 • ก้อนที่อวัยวะภายใน หรือเนื้องอก ของอวัยวะ
 • มะเร็งของอวัยวะภายใน
 • มะเร็งลำไส้
 • ไส้ติ่งอักเสบ
 • ฝีในช่องท้อง หรืออวัยวะในช่องท้อง
 • เส้นเลือดขอด
 • นิ่วในถุงน้ำดี
 • อุบัติเหตุ และอาการเลือดออกในอวัยวะ
 • โรคลำไส้กลืนกันในเด็ก

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดบาดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) คือ วิธีการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้บาดแผลมีขนาดเล็ก บาดเจ็บน้อย และใช้เวลาฟื้นตัวได้เร็ว โดยสามารถทำการผ่าตัดโรคต่างๆ ได้ ดังนี้ โรคไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน มะเร็งลำไส้

นพ.พรชัย ประพันธ์พงษ์ชัย
นพ.ณัฐพงศ์ สูริประเสริฐ
นพ.ชาญชัย วงษ์ลือชัย
นพ.ธนา เอกวงศ์วิริยะ

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ศัลยกรรม เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00 – 20.00 น.
สถานที่ตั้ง ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.