bkh

พิษสุนัขบ้า,หมาบ้า,หมากัด
โรคพิษสุนักบ้า

เป็นอีกโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่ช่วงอากาศร้อน สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวหงุดหงิดได้ง่าย จึงมีโอกาสกัดได้บ่อย และเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น จึงมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากขึ้น

โรคพิษสุนักบ้า

เป็นอีกโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่ช่วงอากาศร้อน สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวหงุดหงิดได้ง่าย จึงมีโอกาสกัดได้บ่อย และเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น จึงมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากขึ้น

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค (Pre-Exposure Rabies Vaccine)

หลายคนคิดว่า “โรคพิษสุนัขบ้า” สาเหตุมาจากสุนัข แต่ความเป็นจริงแล้ว โรคนี้เกิด กับสัตว์เลือดอุ่นด้วย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก กระรอก กระแต หนู แฮมส์เตอร์ แกสบี้ ชะนี ลิง เป็นต้น

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคก่อนที่จะถูกสัตว์กัด หรือข่วน เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่เข้าทำลายประสาทส่วนกลางทำให้เกิดโรคทางระบบประสาท และในหลายกรณีทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การติดเชื้อแพร่ผ่านทางน้ำลายเข้าสู่บาดแผล ปากหรือดวงตา ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้

แหล่งข้อมูล : https://www.bangkokhospital.com/package/pre-exposure-rabies-vaccine

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา