ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนก UM (Utilization Management)
เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้งแผนก UM (Utilization Management) ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา