bkh

พญ.อรพรรณ กาญจน์กระสังข์

ความชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์โรคไต

เฉพาะทาง:  อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

2555 อายุรศาสตร์โรคไต  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

2552  อายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

2549  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  เกีียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์อายุรกรรม
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม
09.00-13.00
ศูนย์อายุรกรรม
13.00-20.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors