bkh

พญ.สาธิดา สังเกตุ

ความชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา : –

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์สุขภาพเด็ก
20.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
09.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
09.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
20.00-07.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
17.00-20.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
13.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
09.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors