bkh

พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2555   กุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Medicine Council Chiang Mai University

2540  แพทยศาสตร์ (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Medicine Council Chiang Mai University

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-18.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-18.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
07.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
07.00-14.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
07.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors