bkh

พญ.ชลวิภา ธีรศานติพันธ์

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ป้องกัน

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์ดูแลป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ Royal Life Korat

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

– แพทย์สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟืนฟูสุขภาพ สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัย สหรัฐอเมริกา 

– วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

– เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ – สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย (แพทยสภา) 

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
07.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
07.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors