bkh

พญ.จุรี บุญดำรงสกุล

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์มะเร็ง

การศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์มะเร็ง
17.00-20.00
ศูนย์มะเร็ง
17.00-20.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
09.00-13.00
ศูนย์มะเร็ง
09.00-13.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors