bkh

นพ.เอกชัย ทวยสอน

เฉพาะทาง: เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนกฉุกเฉิน

การศึกษา : 2540  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-16.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-16.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
07.00-22.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
07.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
07.00-22.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
07.00-22.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors