bkh

นพ.เจษฏา จันทรโณทัย

ความชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์หัวใจ

การศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์หัวใจ
17.00-20.00
ศูนย์หัวใจ
17.00-20.00
ศูนย์หัวใจ
17.00-20.00
ศูนย์หัวใจ
17.00-20.00
ศูนย์หัวใจ
17.00-19.00
ศูนย์หัวใจ
17.00-20.00
ศูนย์หัวใจ
08.00-20.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719