bkh

นพ.เกษมศักดิ์ ทัศนพูนชัย

ความชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

การศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ทางเดินทางอาหารและตับ
09.00-14.00
ศูนย์ทางเดินทางอาหารและตับ
09.00-14.00
ศูนย์ทางเดินทางอาหารและตับ
09.00-14.00
ศูนย์ทางเดินทางอาหารและตับ
17.00-20.00
ศูนย์ทางเดินทางอาหารและตับ
17.00-20.00
ศูนย์ทางเดินทางอาหารและตับ
08.00-13.00
ศูนย์ทางเดินทางอาหารและตับ
13.00-16.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors