bkh

นพ.สุเมธ พงศ์หล่อพิศิษฐ์

ความชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เฉพาะทาง:  อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์หัวใจ

การศึกษา

2551  อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549  อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์หัวใจ
08.00-17.00
ศูนย์หัวใจ
08.00-17.00
ศูนย์หัวใจ
08.00-17.00
ศูนย์หัวใจ
08.00-17.00
ศูนย์หัวใจ
08.00-17.00
ศูนย์หัวใจ
08.00-17.00
ศูนย์หัวใจ
08.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719