bkh

นพ.สมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์

เฉพาะทาง: จักษุวิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนก ตา

การศึกษา

2527  จักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกตา
09.00-13.00
แผนกตา
09.00-13.00
แผนกตา
09.00-13.00
แผนกตา
09.00-16.00
แผนกตา
09.00-13.00
แผนกตา
09.00-17.00
แผนกตา
09.00-13.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719