bkh

นพ.วุฒิชัย ปานทอง

เฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.30-16.30
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-16.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
20.00-07.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
17.00-20.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
17.00-07.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors