bkh

นพ.รุ่งรวิน ขัตติยวิทยากุล

ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน

เฉพาะทาง: จักษุวิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนก ตา

การศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกตา
17.00-20.00
แผนกตา
17.00-20.00
แผนกตา
17.00-20.00
แผนกตา
17.00-20.00
แผนกตา
17.00-20.00
แผนกตา
16.00-19.00
แผนกตา
16.00-19.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719