bkh

นพ.รังสรรค์ ขาวขำ

เฉพาะทาง :  วิสัญญีวิทยา

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ห้องผ่าตัด

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
Operationg Room
8.00-17.00
Operationg Room
18.00-07.00
Operationg Room
18.00-07.00
Operationg Room
18.00-07.00
Operationg Room
18.00-07.00
Operationg Room
18.00-12.00
Operationg Room
16.00-19.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719