bkh

นพ.พัทธ พยัพพานนท์

ความชำนาญพิเศษ: รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์มะเร็ง

การศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
17.00-20.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00
ศูนย์มะเร็ง
08.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors