bkh

นพ.ธนา เอกวงศ์วิริยะ

ความชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์ ศัลยกรรม

การศึกษา : –

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์ศัลกรรม
17.00-20.00
ศูนย์ศัลกรรม
08.00-17.00
ศูนย์ศัลกรรม
08.00-17.00
ศูนย์ศัลกรรม
17.00-20.00
ศูนย์ศัลกรรม
08.00-17.00
ศูนย์ศัลกรรม
08.00-12.00
ศูนย์ศัลกรรม
16.00-19.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors