bkh

นพ.ชัยชนะ ไตรติลานันท์

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2533  กุมารเวชศาสตร์ : รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai Medicine Council Ramathibodee Hospital

2529  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  : ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
08.00-17.00
ศูนย์สุขภาพเด็ก
07.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors