bkh

ทพ.จิรรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์

เฉพาะทาง: ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนกทันตกรรม

การศึกษา : 2544 แพทยศาสตร์ (พ.บ.) ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719