bkh

ทพญ.กรกฏ สุภัทรวณิชย์

เฉพาะทาง: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนกทันตกรรม

การศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกทันตกรรม
16.00-20.00
แผนกทันตกรรม
13.00-16.00
แผนกทันตกรรม
09.30-16.00
แผนกทันตกรรม
09.00-20.00
แผนกทันตกรรม
09.30-16.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00
แผนกทันตกรรม
09.00-17.00

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719