phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

แผนกนมแม่

แผนกนมแม่

โรงพยาบาลมีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายหลังคลอดเมื่อคุณแม่และลูกแข็งแรงปลอดภัยดีแล้ว พยาบาลจะนำลูกมาให้คุณแม่ได้ไปเลี้ยงที่ห้องพัก และช่วยเหลือให้ลูกดูดกระตุ้นเต้านมคุณแม่ โดยทีมงานคุณภาพที่เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การบริการ

  • ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ก่อนคลอด
  • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมการให้นมแม่หลังคลอด
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะ การให้นมแม่อย่างถูกต้อง เช่น การจัดท่าอุ้มที่ถูกต้อง
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอด ที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น หัวนมเจ็บหรือเป็นแผลแตก, เต้านมคัดตึงหลังคลอด, ท่อน้ำนมอุดตัน
  • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ และการใช้เครื่องปั้มนมที่ถูกต้องเหมาะสม
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ มีภาวะสับสนหัวนม และการทำสต๊อกเก็บสะสมน้ำนมก่อนไปทำงาน
  • บริการให้คำปรึกษาปัญหาในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทางโทรศัพท์

DOCTOR

นพ.ชัยชนะ ไตรติลานันท์
พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

พญ.ศิริกุล นิธิปุณยธำรง
พญ.จิราภรณ์ ครบปรัชญา
พญ.สกลฉาย ศรีรักษ์
พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร
พญ.จันทิมา มหาผล
พญ.กรรณิกา โชคสันติสุข
นพ.วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารัก

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกนมแม่ เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.