phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All Posts Tagged: หมาบ้า

เป็นแผล,ล้างแผล,แผล,แผลไฟไหม้,ทำแผล

คำแนะนำการดูแลบาดแผล

เป็นแผล,ล้างแผล,แผล,แผลไฟไหม้,ทำแผล

คำแนะนำการดูแลบาดแผล

แผล (Wound) คือ การที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อต่างๆได้รับบาดเจ็บ (Trauma) ซึ่งการเกิดบาดแผลจะทำให้เกิดการปริแยก หรือฉีกขาดของผิวหนังและเนื้อเยื่อปกติ แต่ร่างกายก็มีกระบวนการที่จะทำให้บาดแผลหาย และประสานผิวหนังให้กลับมาติดกันได้

แผล,บาดแผล

การฟื้นฟูของแผลมีอยู่ 4 ลำดับคือ

 1. การหยุดเลือด (Hemostasis Phase) เกล็ดเลือด (Platelets) เป็นเซลล์สำคัญและเป็นตัวเริ่มต้นของกระบวนการนี้ในการห้ามเลือดออกจากบาดแผล
 2. การอักเสบ (Inflammatory Phase) เซลล์เม็ดเลือดขาว (Leukocytes and Macrophages)ทำลายเชื้อโรคและกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วเพื่อทำความสะอาดบาดแผล
 3. กลไกการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน (Proliferative Phase) ขั้นตอนหลักของกระบวนการนี้ประกอบด้วยการสร้างโครงสร้างสารพื้นฐาน (Ground Substance and Matrix Synthesis) การสร้างเส้นเลือดใหม่ (Angiogenesis) การสร้างเนื้อเยื่อพังผืด (Fibroplasia) การสร้าง Granulation Tissue การสร้างเยื่อบุผิว (Epithelialization) และการสะสมของเส้นใยคอลลาเจน (Collagen Deposition)
 4. กลไกการปรับสมดุลโครงสร้างของแผล (Remodeling Phase, Maturation Phase) จะเกิดการปรับการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจนและเกิดการหดตัวของแผล (Wound Contraction) ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้บาดแผลมีลักษณะเล็กลงและราบลง

วิธีการปฏิบัติ เมื่อมีบาดแผล

 1. ล้างมือให้สะอาดก่อน/หลังทาแผล เพื่อลดจานวนเชื้อโรคที่มือ
 2. ล้างแผลด้วยน้้ำสะอาดแล้วซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
 3. ใช้สาลีสะอาดชุบน้ายาแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเท่านั้น ห้ามเช็ดในบาดแผล เนื่องจากอาจทาอันตรายต่อ เนื้อเยื่อของแผลได้
 4. ใช้สาลีสะอาดชุบน้าเกลือทาความสะอาดแผลหรือน้าสะอาดเช็ดในบาดแผล โดยเช็ดจากข้างในวนออกมาข้างนอกในทางเดียวกัน ไม่ควรเช็ดขึ้นลงหรือสลับไปมา
 5. ใส่ยาฆ่าเชื้อโรค เช่น เบตาดีน ลงบนแผลเพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อ
 6. ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ หรือผ้ากอซ ไม่ควรใช้สาลีปิดแผลเพราะเมื่อแผลแห้งแล้วจะติดกับสาลีทาให้ดึงออกยาก เกิดความเจ็บปวดและอาจทาให้เลือดไหลได้อีก
ข้อบ่งชี้ในการส่งผู้ป่วยมารักษา
 1. แผลทุกประเภทที่เป็นแผลนานกว่า 4 สัปดาห์แล้วไม่หาย ยกเว้นแผลแยกจากการผ่าตัด
 2. แผลหายยากต่าง ๆ ที่ไม่ทราบสาเหตุ
คำแนะนำเพิ่มเติม
 1. ควรทำความสะอาดแผลทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง (ควรเปลี่ยนหากแผลซึมเปียกชุ่มกอซ)
 2. หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลสกปรกหรือเปียกน้ำ เพราะอาจทาให้แผลเกิดการอักเสบ เป็นหนองหรือหายช้า
 3. สังเกตอาการอักเสบของบาดแผล เช่น บวม แดง ร้อน รอบๆแผล สีผิวของบาดแผลเปลี่ยนไป มีหนอง ควรรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาต่อไป
 4. ผู้ที่ได้รับการเย็บแผล ควรกลับมาตรวจซ้ำตามนัด เพราะในปัจจุบันการล้างแผลเย็บอาจไม่ต้องทำทุกวัน ขึ้นอยู่กับชนิดของบาดแผลและวิธีการทำแผล ควรมาตัดไหมตามเวลาที่กำหนดโดยทั่วไปนัดประมาณ 7 วัน อาจน้อยกว่านี้สำหรับแผลที่ใบหน้า หรือนานกว่านั้นสำหรับแผลบริเวณแขน - ขา หรือในส่วนที่ เคลื่อนไหวบ่อย
นพ.สุธี โกศล
เวชศาสตร์ครอบครัว และ แผนฝังเข็ม
(Family Medicine)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

โรคพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า,หมาบ้า,หมากัด
โรคพิษสุนักบ้า

เป็นอีกโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่ช่วงอากาศร้อน สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวหงุดหงิดได้ง่าย จึงมีโอกาสกัดได้บ่อย และเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานขึ้น จึงมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากขึ้น

การป้องกัน

เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของโรคนี้ เพราะเมื่อไรที่มีอาการแล้วจะหมายถึงการเสียชีวิต เนื่องจากไม่สามารถรักษาได้แล้ว

 • ระวังไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัด เช่น ไม่ให้เดินหรือเล่นตามตรอกซอกที่มีสุนัขหรือสัตว์แปลกถิ่น
 • หากถูกสัตว์กัด ให้รีบทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสบู่ รีบมาพบแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีถูกกัดเป็นแผลใหญ่และถูกกัดในบริเวณที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมาก เช่น ศีรษะ ใบหน้า มือ นิ้วมือ เท้า ต้องรีบมาพบแพทย์ทันที
 • เมื่อถูกสัตว์กัดและแผลมีเลือดออก มีโอกาสที่จะติดเชื้อสูง ต้องรีบให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อสกัดเชื้อไว้
 • การให้วัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าในผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคได้สูง เช่น สัตวแพทย์ ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการและเด็กที่ครอบครัวเลี้ยงสุนัขและแมว เพราะเมื่อโดนสัตว์กัด จะฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิ เพียงแค่ 1 – 2 เข็มเท่านั้น และลดการใช้อิมมูโนโกลบุลิน ซึ่งมีราคาแพงและมีเฉพาะในโรงพยาบาลบางแห่งเท่านั้น

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค (Pre-Exposure Rabies Vaccine)

หลายคนคิดว่า “โรคพิษสุนัขบ้า” สาเหตุมาจากสุนัข แต่ความเป็นจริงแล้ว โรคนี้เกิด กับสัตว์เลือดอุ่นด้วย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก กระรอก กระแต หนู แฮมส์เตอร์ แกสบี้ ชะนี ลิง เป็นต้น

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคก่อนที่จะถูกสัตว์กัด หรือข่วน เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่เข้าทำลายประสาทส่วนกลางทำให้เกิดโรคทางระบบประสาท และในหลายกรณีทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การติดเชื้อแพร่ผ่านทางน้ำลายเข้าสู่บาดแผล ปากหรือดวงตา ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้

แหล่งข้อมูล : https://www.bangkokhospital.com/package/pre-exposure-rabies-vaccine

นพ.อนุชิต ไชยบูรณ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(Emergency Medicine)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    ตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ