phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI

ศูนย์สุขภาพสตรี

   ศูนย์สุขภาพสตรี  

ให้บริการครบวงจรโดยสูตินรีแพทย์

บริการตรวจรักษา

ด้านสูติกรรม  ให้บริการในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์

ก่อนตั้งครรภ์   แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร รวมทั้งการให้คำแนะนำและการรักษาภาวะมีบุตรยาก

ช่วงตั้งครรภ์  ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์  วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย  ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม  การวินิจฉัยและดูแลการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตรที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งให้คำปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)

คลอดบุตร  คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง  ปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร  การวางแผนครอบครัว การแก้หมันสำหรับสตรีในกรณีที่ต้องการมีบุตรเพิ่ม

พิเศษ อบรมหลักสูตรครรภ์คุณภาพ เพื่อการเตรียมตัวก่อนคลอด สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

ด้านนรีเวช

-ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ

-ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดย ตินเพร็พ (Thin Prep Pap Test)

-ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธีส่องกล้อง Colposcope  การตัดชิ้นเนื้อ

-รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง

-ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน

-ให้การดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู

-ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ

คลินิกสูตินรีเวชได้นำ เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ และช่วยให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็ว

พญ.ชตวรรณ สายเชื้อ

พญ.ปนัดดา ประเดิมดี

นพ.วิทยา ลิมดำรงค์ชิต

Share this...
Share on Facebook
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม