phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.รุ่งรวิน ขัตติยวิทยากุล

ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน

เฉพาะทาง : จักษุวิทยา

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนก ตา

การศึกษา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ