phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

เฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

 

2555   กุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Medicine Council Chiang Mai University

2540  แพทยศาสตร์ (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Medicine Council Chiang Mai University

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ