phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.ปิยภัทร ชุณหรัศมิ์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ