phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All Posts in Category: แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้, ตรวจภูมิแพ้ด้วยเลือด

โปรแกรมตรวจโรคภูมิแพ้ จากเลือด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
  • แผนก ตา หู คอ จมูก เปิดให้บริการ

วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .

  • ศูนย์ผิวหนังและความงาม เปิดให้บริการ

วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 09.00-18.00 .

สถานที่ตั้ง 

แผนก ตา หู คอ จมูก ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

แพ็คเกจ Screening ก่อนฉีดวัคซีนโควิด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

แพคเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เงื่อนไขการใช้บริการ :
• การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
หมายเหตุ :
1. ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง

• ค่าแพทย์เพื่อการวินิจฉัยในครั้งแรก และค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังผ่าตัดที่เกิดขึ้นจากตัวคนไข้เอง

• กรณีเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

• กรณีที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ ยา หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

2. ราคาแพคเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ เงื่อนไข การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
Read More
มะเร็งปอด,ปอดติดเชื้อ,โรคปอด,ปอดอักเสบ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปอด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อายุรกรรม เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

ตลาดนัดสุขภาพดี

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ใช้สิทธิ พรบ

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนก UM (Utilization Management)
เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้งแผนก UM (Utilization Management) ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
  • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

วัคซีนเสริมก่อนเข้าโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 

Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ