phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All Posts in Category: แพ็คเกจและโปรโมชั่น

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ศัลยกรรมตกแต่ง

หมายเหตุ :  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ศัลยกรรม เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00 – 20.00 น.
สถานที่ตั้ง ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More
ผ่าตัดตา,รักษาตา,โรคต้อกระจก

ผ่าตัดตา

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนก ตา หู คอ จมูก เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง แผนก ตา หู คอ จมูก ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการบริการด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในระบบงานคุณภาพการบริการและนวัตกรรม เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ